اعضای تیم

آشنایی با تیم ما

مهدی عسگری مهدی عسگری طراح وب
مهدی عسگری طراح وب طراح وب سایت مهدی عسگری جزئیات پروفایل
خشایار یعقوبی خشایار یعقوبی طراح صفحات
خشایار یعقوبی طراح صفحات طراحی صفحات سایت را بر عهده دارد جزئیات پروفایل
یاشار خسروی یاشار خسروی عکاس
یاشار خسروی عکاس عکس های صفحات وب را بارگذاری می کند جزئیات پروفایل
نیما صولتی نیما صولتی فتوشاپ
نیما صولتی فتوشاپ جزئیات پروفایل
عکس های صفحات سایت را ویرایش می کند